SEO Toolkit v2.0 Website Promotie Software - Posities Controle


Bekijk uw posities bij alle grote zoekmachines

De posities en ranks bij de grote zoekmachines kunnen dagelijks wijzigen, waardoor het een tijdrovende klus
wordt om de meest recente standen te controleren.

Check your rankings on all major engines

De posities tool geeft u een simpele oplossing om de posities bij de verschillende zoekmachines te controleren. U kunt de positie wijzigingen over een bepaalde periode bekijken in een grafiek, u kunt de best scorende websites voor een bepaalde zoekterm bekijken, en u kunt de ranks van een bepaalde website zien bij de verschillende zoekmachines.

SEO Toolkit heeft bovendien een wizard die u helpt met het verbeteren van de posities bij deze zoekmachines.

Ranking results


Positie wijzigingen in een bepaalde periode

Track ranking history over time

Iedere keer dat u de positie van een URL controleert, wordt deze vastgelegd in een positie geschiedenis grafiek, waarmee u in één oogopslag de positie verandering bij de grote zoekmachines kunt zien.

Example of a ranking history for the example.com URL on Google

De afbeelding hierboven laat een voorbeeld zien van een positie geschiedenis grafiek. In dit geval ziet u de stijging van positie van de URL example.com bij Google.

Opmerking: u kunt maximaal eenmaal per dag de rank van een URL opvragen.

Genereer een serie posities rapporten of exporteer de gegevens

Generate a range of ranking reports or export the data

U kunt 4 verschillende posities rapporten genereren om zo de prestaties van trefwoorden te analyseren.
  • Een rapport op maat, u kies met het ‘rapport bouwen’ menu item de gewenste rapport onderdelen.
  • URL’s met topposities. Toont de top 10 URL’s bij de geselecteerde zoekmachine. De resultaten met raakvlakken voor uw URL worden gemarkeerd.
  • Trefwoorden samenvatting. Geeft een trefwoorden overzicht, waarbij de trefwoorden die scoren bij de zoekmachines bovenaan staan en de trefwoorden die niet scoren, onderaan.
  • Geschiedenis. Toont de wijziging van de positie bij een zoekmachine over een bepaalde periode.
Hiermee kunt u de prestaties van de door u gekozen trefwoorden controleren en verbeteren.

Een voorbeeld van een URL’s met topposities rapport:

An example of a top ranked URL report


Een voorbeeld van een Trefwoorden samenvatting rapport:

An example of a keyword summary report

Het ‘termen met posities’ gedeelte laat de zoekmachines en termen zien waarvoor de URL een positie heeft. Het ‘termen zonder posities’ gedeelte laat de zoekmachines en termen zien waarvoor de URL geen posities heeft.

Het rapport bevat de volgende kolommen:
Trefwoord – toont het trefwoord.

Machine – toont de naam van de (zoek)machine.

Positie
– deze kolom toont de positie van de URL zien bij de zoekresultaten. Dit is inclusief betaalde links en advertenties.

Pagina
– toont het paginanummer zien in de zoekresultaten waar de URL staat.

Wijziging
– toont de verandering van positie sinds de vorige posities controle.

Links
– toont het aantal links van een URL dat voorkomt bij de zoekresultaten.

Datum
– toont de datum en tijd van de laatste posities controle.

URL met toppositie
– deze kolom laat de pagina zien die het best scoort in de zoekresultaten, gebaseerd op de opgegeven URL.
Order SEO Toolkit Klik hier om SEO Toolkit te bestellen