SEO Toolkit 2

SEO Toolkit v2.0 - URL Invoeren


Klik op Posities in het navigatiepaneel.

The ranking tool

Selecteer het gewenste URL en klik op de Positie knop, om deze te controken.

Klik op Nieuwe URL, om een nieuwe URL te controlen.