SEO Toolkit 2

SEO Toolkit v2.0 - URL Informatie Specificeren


U kunt voor iedere URL de prioriteit en de frequentie wijzigen. Beide opties zijn niet verplicht en kunnen dus overgeslagen worden.

Prioriteit
Deze waarde geeft de mate van prioriteit aan ten opzichte van andere URL’s in uw site. Deze waarden liggen tussen de 0.0 en 1.0. De prioriteitswaarde heeft geen enkel effect op de prioriteit ten opzichte van pagina’s op andere sites, het enige doel is om de zoekmachines aan te geven welke pagina’s binnen een site de meest belangrijke zijn. De zoekmachines houden hier rekening mee met het crawlen van uw site. Standaard staat de prioriteitswaarde op 0.5

Hou er rekening mee dat de door u opgegeven prioriteitswaarde geen enkele invloed heeft op de positie van uw pagina’s op de resultaatspagina’s van een zoekmachine. Zoekmachines gebruiken de waardes wel als ze moeten kiezen tussen twee pagina’s van dezelfde site, u kunt deze optie dus gebruiken om de meest belangrijke pagina’s van uw site aanwezig zijn in de index van de zoekmachine.

Let er ook op dat het geven van de hoogste prioriteit aan alle pagina’s geen enkele zin heeft. De waardes zijn relatief ten opzichte van elkaar, de prioriteit wordt niet vergeleken met die van andere sites.

Om de prioriteit van een URL te wijzigen, selecteert u de URL en klik dan op de Bewerken knop.

Setting the priority for a URL

Om de prioriteit van meerdere URL’s te wijzigen, selecteert u de URL’s en klik dan met de rechtermuisknop en selecteer de gewenste waarde in het popup menu.

Setting the priority for multiple URLs

Frequentie

Deze waarde geeft weer in welk tijdsbestek een pagina zal veranderen. De waarde geeft zoekmachines algemene informatie, maar heeft geen enkele invloed op het aantal keren dat een zoekmachine uw site zal indexeren. De frequentiewaardes zijn:

  • Altijd
  • Per uur
  • Per dag
  • Per week
  • Per maand
  • Per jaar
  • Nooit

U gebruikt ‘Altijd’ bij pagina’s die iedere keer dat ze bezocht worden veranderen. U gebruikt ‘Nooit’ als het archief URL’s betreft.

Let op dat de Frequentie waarde als hint gezien wordt en niet als commando. Hoewel zoekmachines rekening houden met de gegeven informatie zullen ze pagina’s die de waarde ‘per uur’ hebben minder vaak bezoeken, terwijl pagina’s met ‘per jaar’ waarschijnlijk vaker bezocht zullen worden. Het is ook zeer waarschijnlijk dat pagina’s gemarkeerd met ‘nooit’ toch af en toe bezocht worden, zodat onverwachte veranderingen op deze pagina’s niet onopgemerkt blijven.

Om de frequentie van een URL te wijzigen selecteert u de URL en klik vervolgens op de Bewerken knop.

Setting the frequency for a URL

Als u de frequentie van meerdere URL’s wilt wijzigen, selecteert u de bewuste URL’s, klik met de rechtermuisknop en selecteer de gewenste frequentiewaarde in het popup menu.

Setting the frequency for multiple URLs

De geselcteerde prioriteit en frequentie zullen naast de URL getoond worden.

The priority and frequency for the URLs