SEO Toolkit 2

SEO Toolkit v2.0 - Trefwoord Resultaten


Het resultaat van de analyse wordt getoond in de volgende kolommen: frase, dichtheid, titel, koppen, vetgedrukt, link en aantal. Deze categorieën worden hieronder uitgelegd.

Frase
Frase is het trefwoord, of trefwoorden (als u het frase aantal op meer dan 1 hebt ingesteld) dat de Trefwoord Analyse heeft gevonden op uw webpagina. Om ze op alfabetische volgorde te zetten, klik dan op de kolomtitel.

Dichtheid
De dichtheid is het aantal keer dat een frase voorkomt in de webpagina. Als u Trefwoord Analyse hebt ingesteld om als percentages te tonen, dan zal in deze kolom het percentage getoond worden dat de frase voorkomt in de pagina. Klik op de kolomtitel om de frase dichtheid in oplopende, of aflopende volgorde te tonen.

Titel
Deze kolom laat het aantal keer zien dat een frase voorkomt in de paginatitel. Klik op de kolomtitel om de volgorde te wijzigen.
Let op: met de paginatitel wordt de titel bedoeld die in de HTML van de webpagina tussen <TITLE> en </TITLE> staat.

Koppen
Deze kolom laat het aantal keer zien dat een frase voorkomt in de koppen en tussenkoppen van de webpagina. Klik op de kolomtitel om de volgorde te wijzigen.
Let op: met de koppen worden de (tussen)koppen bedoeld die in de HTML van de webpagina tussen de <H1> <H2> <H3> Tags etc. staan.

Vetgedrukt
Deze kolom laat het aantal keer zien dat een frase voorkomt in de vetgedrukte tekst in de webpagina. Klik op de kolomtitel om de volgorde te wijzigen.
Let op: de vetgedrukte frases staan in de HTML van de webpagina tussen de <B> en </B > Tags.

Link
De link kolom toont het aantal keer dat een frase voorkomt in een linktekst in de webpagina. Klik op de kolomtitel om de volgorde te wijzigen.
Let op: links bevinden zich tussen de <A> en </A> Tags van de webpagina.

Aantal
Deze kolom laat het aantal woorden van een frase zien. Klik op de kolomtitel om de volgorde te wijzigen.