SEO Toolkit 2

SEO Toolkit v2.0 - Zoekmachines Selecteren


1. Klik op de Machines knop in het hoofdscherm, óf in het Details scherm om zoekmachines te selecteren. Voordat u deze kan selecteren moet u eerst de URL, de taal en de landenvelden invullen.

The Engines button

2. Als u kiest voor een land waarvoor u geen machines abonnement hebt, zal er een waarschuwing in beeld verschijnen. Als u de betreffende zoekmachines wilt installeren kiest u voor JA. Zo niet, dan kiest u voor NEE.

Prompt to install engines for a country

3. U krijgt een lijst in beeld met zoekmachines die uw URL accepteren, gebaseerd op de gegevens die u heeft opgegeven. Om uw zoekmachine abonnement te wijzigen, klikt u op de abonneren knop.

Het kan gebeuren dat u een aantal zoekmachines niet kunt selecteren. SubmitWolf zal automatisch bepalen welke zoekmachines niet geschikt zijn voor uw site. Bijvoorbeeld: als uw site niet-commercieel is, dan zullen alle zoekmachines die zich op de commerciële markt richten niet te selecteren zijn.

The engine selection window

De zoekmachines zijn opgedeeld in verschillende categorieën. U kunt ze bekijken via de folders aan de linkerkant van het scherm. Alle zoekmachines in een aparte categorie zijn apart te selecteren. De Machines folder bevat alle geautomatiseerde zoekmachines en directories.

Afbeelding: Categorie: Omschrijving:
Search engines Zoekmachines De zoekmachines bevinden zich in de Machines folder
Directories Directory De directories bevinden zich in de Machines folder
Link lists Linklijsten Linklijsten zijn websites waarop meestal een bepaald aantal links staan. Als dit aantal bereikt is en een nieuwe link wordt aangemeld, dan verdwijnt de oudste link van de lijst. Als ruil voor het plaatsen van uw link, zal de eigenaar van de linklijst u advertentie e-mails (Spam) sturen naar uw e-mail adres.
Het aanmelden bij linklijsten wordt afgeraden.
Linklijsten staan in de Linklijsten folder.
Multisubmits Multi Aanmelding Als u een enkele URL aanmeldt bij een multi aanmelden machine, zal deze aangemeld worden bij meerdere machines. Deze optie wordt niet aangeraden.
U kunt deze machines vinden in de Multi Aanmelden folder.
Manual engines Handmatig Dit zijn machines waarvoor SubmitWolf geen automatisch script heeft om aan te melden. Dit kan komen omdat dit script te lastig is om te maken, of omdat deze er (nog) niet is. In dat laatste geval kan zo’n script bij de eerstvolgende update beschikbaar zijn. Lees meer over handmatige aanmeldingen in het betreffende hoofdstuk van deze handleiding.
Handmatige machines kunt u vinden in de Handmatig folder.
Reciprocal Linkruil Linkruil (Reciprocal) machines accepteren pas een aanmelding als u een link naar deze machine op uw site heeft opgenomen.
Linkruil machines zijn daarom ingedeeld in de Handmatig folder.
Shadow Schaduw Schaduw machines worden ondersteund door derde partij indexen. Bijvoorbeeld, de AOL zoekmachine gebruikt de resultaten van Google. Deze machines worden als aangemeld gemarkeerd als u zich bij de betreffende machine aanmeldt.

4. Er zijn verschillende manieren om zoekmachines te selecteren.

Machines één voor één selecteren

Om de zoekmachines één voor één te selecteren, kunt u ze eenvoudig aanvinken.

Selecting engines manually

Snel selecteren

Klik op de Selecteer knop (of gebruik het Selecteren menu) om een keuze uit de verschillende machine types te maken.

Select button

U kunt hier verschillende soorten zoekmachines selecteren:

  • Machines – Deze machines zijn zoekmachines. Zoekmachines delen de websites niet in categorieën in, ze laten alleen de sites zien als resultaat van een zoekterm. Het meest bekende voorbeeld van een zoekmachine is Google.
  • Directories – Een directory slaat alle sites op in een categorie. De directory laat een lijst zien met alle categorieën en wanneer deze wordt gekozen laat het alle sites in deze categorie zien. Sommige directories hebben ook een zoekfunctie. Het meest bekende voorbeeld van een directory is DMOZ.
  • FFA pagina’s – Een FFA (Free For All, of linklijst) pagina bevat een lijst met links naar verschillende websites. Het komt voor dat deze lijst een maximum aantal links bevat. Als het maximum is bereikt zal bij een nieuwe aanmelding de link die er het langst opstaat verdwijnen. Het komt vaak voor dat de eigenaren van deze lijsten u veel advertentie e-mails (Spam) sturen. Deze optie wordt niet aangeraden.
  • Multisubmit – Deze machines kunnen een enkele aanmelding weer aanmelden bij meerdere (andere) machines. Deze optie wordt niet aangeraden.

Machines in behandeling zijn de machines waar tot nu toe nog geen aanmelding voltooid is. U kunt deze optie kiezen, maar ook voor alle machines kiezen. In dat geval moet dit veldje leeg zijn.

Standaard machines instellen

Om een standaard selectie van machines in te stellen, selecteert u eerst de machines. Klik vervolgens op het Selecteren menu en kies de Stel in als Standaard optie.

Setting default engines

Klik op het Selecteren menu en kies de Standaard optie om de standaard selectie van (zoek)machines te gebruiken.

Als u klaar bent….

Klik dan op de Aanmelden knop om het aanmeldingenproces te starten.