SEO Toolkit 2

SEO Toolkit v2.0 - Instellingen


Om de instellingen van de SEO Toolkit te wijzigen, klik op het Opties menu en selecteer Instellingen

SEO Toolkit settings

Gelijktijdige verbindingen
SEO Toolkit kan gelijktijdig met meerdere site verbinding maken. Dit houdt in dat het programma op hetzelfde moment informatie kan versturen en ontvangen. Met deze instelling geeft u aan hoeveel gelijktijdige verbindingen gebruikt mogen worden. Het maximaal aantal gelijktijdige verbindingen is 50 voor standaard gebruikers en 1024 voor Enterprise gebruikers.

Time-out verbinding
Dit is de tijd dat SEO Toolkit wacht voordat het opnieuw verbinding tracht te maken als dat nog niet gelukt is. De standaard instelling is 2000 milliseconde. Mocht u regelmatig problemen ondervinden met verbinden naar sites, dan kunt u overwegen deze waarde te verhogen.

Vertragingsverzoek
De tijdsduur dat SEO Toolkit zal wachten tussen verbindingsverzoeken. De standaardinstelling is 5 seconden.

User Agent
De gebruikersnaam die wordt verzonden in uitgaande verzoeken. Deze instelling is voor gevorderde gebruikers en kan leeg gelaten worden.

Controleer automatisch op SEO Toolkit updates
Indien aangevinkt, zal SEO Toolkit iedere keer dat het programma wordt gebruikt controleren of er updates van de software beschikbaar zijn.

Opmerking: Updates worden niet automatisch gedownload.