SEO Toolkit 2

SEO Toolkit v2.0 - De Site Map Bouwen


Klik op de ´Bouwen´ knop om de instellingen aan te roepen.

Build options

Formaat
Maak een keuze waarin u de Site Map wilt bouwen. ROR (Resources of a Resource) is een XML formaat dat op eenvoudige wijze een beschrijving maakt van de inhoud, de objecten en van de structuur van de website. Dit formaat is universeel en dus door iedere zoekmachine en andere web applicatie te lezen en begrijpen.

Google Site Maps is een eenvoudig systeem waarmee u precies aangeeft aan Google welke pagina´s er zijn, en welke er recent gewijzigd zijn.

Output bestand
Geef het pad aan waar het bestand komt te staan. Standaard is het pad:
C:\Program Files\TRELLIAN\SEO Toolkit v2.0\feeds\sitemap_(sitenaam).xml

Tijdstempel
Hiermee kunt u kiezen welke ‘laatst gewijzigd’ waarde wordt meegegeven voor iedere URL in de Site Map.

Geen – geeft geen tijdstempel mee.
Gebruik laatst gewijzigde datum – Gebruikt de tijdstempel van de laatst gewijzigde tijdstempel, zoals deze door de server wordt opgegeven.
Gebruik huidige datum – Gebruikt de huidige datum en tijd als tijdstempel.

De Site Map is nu klaar om up te loaden. Voor informatie over het uploaden van een Google Site Map, lees de Google Site Maps FAQ: http://www.google.com/webmasters/sitemaps/docs/en/faq.html