SEO Toolkit 2

SEO Toolkit v2.0 - Zoekmachine Aanmeldingen Status


Een klein icoon naast de naam van de zoekmachine geeft de status aan. Hieronder de uitleg van de verschillende opties:

Icoon: Betekenis: Uitleg:
Submitted Aangemeld De URL is met succes aangemeld bij de site.
Pending In behandeling Er is nog geen aanmelding gedaan bij de site.
Failed Mislukt De aanmelding bij de site is mislukt of er gaat iets fout. De reden hiervan kan worden aangegeven in de respons van de zoekmachine.
Moved Verplaatst De respons pagina van de zoekmachine is verplaatst en SubmitWolf is niet in staat deze te lokaliseren.
Timed out Time-out Er is een poging tot aanmelding gedaan, maar de verbinding met de zoekmachine reageert niet, of te traag.
Skipped Overgeslagen De zoekmachine is niet geschikt voor deze aanmelding.

Zoekmachine respons

Om de respons pagina van een zoekmachine te bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op de naam van de zoekmachine en selecteer dan de Respons menu optie. Als de zoekmachine een respons heeft gegeven wordt er een browserscherm geopend met de reactie van de zoekmachine op de aanmelding. U kunt hier nuttige informatie krijgen als de zoekmachine een foutmelding teruggeeft. De URL kan bijvoorbeeld te lang zijn.

Viewing an engine's response

Machine eigenschappen

U kunt de status van de aanmelding per machine aanpassen door in de lijst met zoekmachines met de rechtermuisknop op de naam te klikken, selecteer dan Eigenschappen uit het popup menu. U kunt vervolgens alle relevante gegevens aanpassen, of op de Markeren knop klikken om een tijdstempel toe te voegen. De Herstellen knop zet alle waarden terug.

Engine properties

Waarschuwing: let op dat als u de aanmelding status wijzigt met de ‘geen meerdere aanmeldingen’ regel, dat dit een nieuwe aanmeldingsronde kan starten. Het resultaat hiervan is dat de zoekmachines dezelfde aanmelding nogmaals ontvangen en hierdoor kunnen besluiten deze af te wijzen.