SEO Toolkit 2

SEO Toolkit v2.0 - Meta Tag Browser


De Meta Tag Browser is een bestand browser waarmee de Meta Tags van alle bestanden in beeld gebracht worden.

U kunt de Meta Tag Browser vinden in het hoofdscherm van SEO Toolkit, onder de Tools.

The meta browser

Om de Meta Tag Browser te gebruiken dient u het volledige pad naar de bestanden in te vullen. Bijvoorbeeld: C:\Websites\Schoenensite\, maar het is ook mogelijk om de bestanden te zoeken door te dubbelklikken op de bewuste folder.

The Meta Browser

Als de gewenste bestanden zijn gevonden, klikt u op het Tools menu om een optie te kiezen. Zie de Algemene Meta Tag Editor pagina in deze handleiding voor meer informatie over het verwerken van meerdere Meta Tags of meerdere bestanden tegelijkertijd.

Bestandstype

In het veld naast het adres kunt u extensie filters invoeren. Standaard wordt gezocht naar alle .htm en .html files. Als u alleen .html files wilt vinden in een folder, vul hier dan *.html in. Als u *.* invult, worden alle bestanden in de folder geselecteerd.

Identieke Meta Tags vinden

U kunt met de Meta Tag Browser bestanden zoeken die dezelfde Meta Tags hebben. Klik op het Bewerken menu en selecteer Identieke Vinden. De bestanden met dezelfde Meta Tags zullen vervolgens weergegeven worden in de Meta Tag Browser. Deze optie is alleen te gebruiken voor bestanden in dezelfde folder.