SEO Toolkit 2

SEO Toolkit v2.0 - Trefwoord Management


U kunt een Trefwoord Management project aanmaken om u te helpen met het managen en organiseren van trefwoorden. Het standaard Meta project bevat de lijst trefwoorden die de huidige URL in de Meta Tag Keywords heeft staan.

Om de huidige resultaten als nieuw project op te slaan, klikt u op de Opslaan Als knop. Een nieuw project zal worden aangemaakt met de zoekterm als bestandsnaam.

Projecten kunnen ook handmatig worden aangemaakt en toegevoegd.

Een project aanmaken

Als u een nieuw project wilt creëren:

1. Klik met de rechtermuisknop in de Project lijst en selecteer Nieuw in het pop-up menu.

Creating a new project

  1. Geef het project een naam.

New project

Trefwoorden toevoegen aan het project
Er zijn drie methodes om trefwoorden aan een project toe te voegen. Om een project te maken en alle trefwoorden toe te voegen, klikt u op de Opslaan knop. Om een selectie van trefwoorden toe te voegen, kunt u óf de bewuste trefwoorden in het project slepen, óf kopiëren en plakken gebruiken. Dubbele trefwoorden zullen niet worden toegevoegd. Om trefwoorden te kopiëren, selecteer de trefwoorden en klik dan met de rechtermuisknop en kies Kopieer uit het popup menu.

Copying keywords

Plak vervolgens de trefwoorden in de projectfolder door met de rechtermuisknop op de folder te klikken en Plakken te kiezen uit het popup menu.

Pasting keywords into a project

Trefwoorden toevoegen uit andere bronnen/tools
Trefwoorden kunnen vanuit andere tools en bronnen, zoals Branche Trefwoorden, Zoekterm Suggesties of Microsoft Excel, worden toegevoegd aan de Trefwoord Manager. Gebruik hiervoor de kopiëren, plakken methode zoals hierboven is beschreven.

Handmatig trefwoorden toevoegen
Om handmatig trefwoorden toe te voegen aan een project, selecteert u het project, klik op het Bewerken menu en selecteer Nieuwe Zoekterm. Vul de gewenste zoekterm in en klik op OK.

Manually adding a keyword to a project

Trefwoorden verwijderen
Om een trefwoord te verwijderen uit een project, selecteer het woord en klik op de Delete knop van uw toetsenbord, óf klik met de rechtermuisknop en selecteer Verwijder uit het pop-up menu.

Deleting a keyword from a project

Trefwoorden markeren

Trefwoorden kunnen gemarkeerd worden met verschillende iconen, zo kunt u bijvoorbeeld trefwoorden markeren waar u zich al op richt, die belangrijk zijn, die nog onderzocht moeten worden etc. De gekozen markering zal in de eerste kolom komen te staan. Om trefwoorden te markeren selecteert u met behulp van Ctrl toets de bewuste trefwoorden en klik dan met de rechtermuisknop om met de optie Markeren een icoon te kiezen.

Marking keywords

The marked keywords